Familierecht
Bedrijfsoverdracht
Barneveld
<< >>

Ondernemingsrecht

Bedrijfsoverdrachten
Door een afgeronde opleiding bedrijfsoverdrachten beschikken wij over goede kennis in het kader van bedrijfsovernames. Een startende ondernemer heeft behoefte aan een goede aanvang van zijn ondernemerschap waarbij ook oog is voor zijn toekomst en privé situatie. Een ondernemer aan het eind van zijn carrière heeft behoefte aan advies over hoe de zaken goed achter te laten en hoe te zorgen dat hij zorgeloos kan genieten van zijn toekomst. Zakelijk en privé dient te worden bekeken of de zaken optimaal geregeld zijn waarbij ook wordt gekeken naar de fiscale mogelijkheden.

Oprichten van B.V.’s of N.V.’s
Goede statuten zijn van wezenlijk belang voor uw onderneming. Waar staat de onderneming voor, wie zijn de aandeelhouders en de bestuurders, wie hebben stemrecht voor besluiten van de vennootschap en wie delen de winst dat zijn zaken die u goed kunt regelen in de statuten. Soms worden de statuten aangevuld met aandeelhoudersovereenkomsten waarin nog meer zaken kunnen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn geregeld. In een aandeelhoudersovereenkomst staan bijvoorbeeld regelingen opgenomen omtremt verplichte aanbieding van de aandelen die een holding B.V. dan wel werkmaatschappij B.V. in het kapitaal van een aandeelhoudende B.V. houdt of regels voor het geval van overlijden dan wel arbeidsongeschiktheid of een concurrentiebeding, een regeling omtrent staking van stemmen, vaststelling koopprijs van aandelen bij gedwongen verkoop en allerlei andere zaken. Met u kijken wij of alles zo geregeld is dat u zorgeloos kunt ondernemen.

U kunt ook bij ons terecht voor onderstaande onderwerpen.

Oprichten van verenigingen of stichtingen, coöperaties;
Statutenwijzigingen;

Aandelenoverdracht;
Certificering van aandelen;
Fusie van rechtspersonen;
Splitsing van rechtspersonen;
Ontbinding van rechtspersonen;
Aanvang of beëindiging maatschap- of vennootschapscontracten.

Mocht uw onderwerp er niet bij staan, neemt u dan contact met ons op.