Familierecht
Bedrijfsoverdracht
Barneveld
<< >>

Registergoed

Registergoed
De koopovereenkomst is de overeenkomst waarin verkoper en koper afspraken maken over de voorgenomen overdracht van de woning, onder andere over de koopprijs en de opleverdatum. Met het tekenen van de koopovereenkomst gaat de eigendom nog niet over.  De leveringsakte wordt opgesteld door de notaris, waarin uitvoering wordt gegeven aan de afspraken uit de koopovereenkomst. Deze leveringsakte wordt door verkoper en koper getekend op de datum die in de koopakte is overeengekomen. Ook de koopprijs wordt pas op die datum, via een aparte bankrekening bij de notaris, voldaan. Zodra de leveringsakte door de notaris is ingeschreven bij het kadaster, is de koper de nieuwe eigenaar.  De notaris gaat onder meer na of de verkoper bevoegd is om de verkochte woning te verkopen en leveren aan een ander. Daarbij is onder meer van belang om na te gaan of de verkoper eerder gehuwd is geweest of dat verkoper de woning uit een nalatenschap heeft verkregen. Bij het kadaster gaat de notaris na of er bijzondere verplichtingen zijn, zoals erfdienstbaarheden of voorkeursrechten van derden. De bevindingen van de notaris worden op basis van de voorwaarden uit de koopovereenkomst gecombineerd in de leveringsakte. De akte wordt door verkoper en koper samen met de notaris getekend. Indien van toepassing stelt de notaris ook een hypotheekakte op en vraagt hij bij de hypotheekbank de gelden op om de koopsom te kunnen voldoen. Na ondertekening dient de notaris een afschrift van de akte van levering (en eventueel van de hypotheekakte) in bij het kadaster, waarmee de koper de nieuwe eigenaar is.

Akte van verdeling
Als 2 eigenaren van een woning uit elkaar gaan en de woning wordt niet verkocht, maar een van partijen blijft er wonen dan moet er een akte van verdeling worden gemaakt. Naast de verdeling van alle bezittingen en schulden moet de woning op één naam komen te staan. De akte van verdeling wordt door de notaris opgemaakt aan de hand van de gemaakte afspraken tussen partijen en wordt na ondertekening ingeschreven bij het Kadaster. Als de woning op één naam wordt gezet is het vaak ook de bedoeling dat voor de hypotheek op de woning alleen nog de overblijvende eigenaar aansprakelijk blijft, ook dat regelt de notaris bij de akte van verdeling.

U kunt ook bij ons terecht voor onderstaande onderwerpen:

Koopovereenkomst;
Akte van levering;
Hypotheekakte;
Geldleningsovereenkomst;
Schenkingen;
Veiling.

Mocht uw onderwerp er niet bij staan, neemt u dan contact met ons op.