Familierecht
Bedrijfsoverdracht
Barneveld
<< >>

De Koninklijke Beroepsorganistatie

Quotes

Een kwaliteitskantoor dat alle zaken goed op orde heeft, zowel qua organisatie als qua Poortwachter.

Positief punt:
• Uitstekende toelichtingen bij de akten
• Goed WWFT risicobesef
• Fijn kantoor
• Een hecht team dat iets voor elkaar over heeft
• Goede checklists die ook goed worden bijgehouden
• En nog veel meer

Aandachtspunt:
• Geen

Bron: Auditrapport 3 juni 2022

“Uit de stukken die ik heb ingezien en uit de gesprekken die ik met verschillende medewerkers heb gevoerd, concludeer ik dat de opdrachtcyclus professioneel wordt afgewerkt, waarbij aan de wettelijke voorschriften een adequate invulling wordt gegeven. Het kantoor voldoet aan alle verplichtingen, heeft aandacht voor kwaliteit en integriteit.
De dossiers zijn keurig op orde en er wordt steevast via dezelfde standaardprocessen gewerkt.”

Bron: auditrapport 29 juni 2017

”Een goed georganiseerd notariskantoor dat aandacht en zorg besteed aan de notariële dienstverlening.
Uit de stukken die ik heb ingezien en uit de gesprekken die ik met twee medewerksters heb gevoerd concludeer ik dat de notariële werkzaamheden op professionele wijze worden uitgevoerd, waardoor aan de wettelijke voorschriften een adequate invulling wordt gegeven.
Op het kantoor wordt aandacht besteed aan kwaliteit- en integriteit gerelateerde vraagstukken. De bevindingen betreffen het kantoor en de daaraan verbonden notaris”

”De notaris en haar medewerkers werken in een open sfeer met elkaar. Op kantoor heerst een sfeer van vertrouwen en loyaliteit. Het kantoor biedt elke cliënt de nodige aandacht en zorg. De notaris streeft niet alleen naar een kwalitatief goed notariskantoor, maar geeft daar uitvoering aan blijkens de zorgvuldige wijze waarop de notariële werkzaamheden op haar kantoor worden uitgevoerd.
De intercollegiale toetsing laat zien dat de notaris ambiteus en integer is en zich inspant om te laten zien en ervaren dat haar kantoor als full-service notariskantoor in Barneveld alle recht van bestaan heeft”

Bron: auditrapport 18 maart 2014